Gastenboek

  • 14-06-2017 - Wij gebruiken al 4 jaar de klapstoelen bij onze kijklessen....  lees meer
  • 19-09-2016 - Eind augustus 2016 hebben wij een trouwfeest gehouden in onze...  lees meer
  • 29-02-2016 - super servies, alles netjes gebracht en op tijd goede uitleg...  lees meer
Plaats een bericht

Algemene voorwaarden

PSR Partyverhuur Service Ridderkerk

Artikel 1.  Algemeen

Verhuurder: PSR Partyverhuur Service Ridderkerk, gevestigd Watermolen 42 te Ridderkerk.  Huurder: Iedere(potentiële) wederpartij van de verhuurder.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarde is van toepassing op iedere offerte, bestelling of aanbieding van de Verhuurder en op iedere overeenkomst tussen verhuurder en huurder, behoudens en  voor zover door verhuurder schriftelijk van deze voorwaarde is afgeweken, met uitsluiting van door de huurder gehanteerde algemene voorwaarde.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Huurder is aansprakelijk voor het huur materiaal gedurende gehele huurperiode, welke is overeengekomen met de verhuurder.

Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huur materialen is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadigingen, diefstal, brand en/of stormschade, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huur materialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden.

De schade wordt bij ophalen of terugkomst in de opslagruimte van de verhuurder door de verhuurder vastgesteld en aan de huurder meegedeeld. Bij breuk en/of vermissing berekend  de verhuurder de vervangingswaarde en de bij komende kosten zoals verzendkosten van artikelen of transportkosten van de artikelen en ook de duur van de eventuele reparatie aan de artikelen.

3.2 De Verhuurder heeft het recht om tot 2dagen na het retour brengen van de verhuur artikelen nog aanspraak te maken op de huurder bij het constateren van schade.

3.3 De Huurder blijft te allen tijden aansprakelijk voor de tent ook als deze door de verhuurder is opgebouwd.

 

Artikel 4. Borg, betaling en annulering

4.1 Op iedere gehuurde tent zit een borg van €100,-. De borg van €100,- krijgt u retour bij schoon en onbeschadigd inleveren van de tent. Is de tent niet schoon  dan wordt hiervoor €20,- per tent aan schoonmaak kosten gerekend dit wordt met uw borg verrekend.

4.2 Op alle overige huur artikelen zit een borg van €50,- per bestelling. De €50,- borg krijgt u retour bij schoon, en onbeschadigd inleveren van de artikelen. Zijn de artikelen niet schoon  dan wordt hiervoor €20,- aan schoonmaak kosten berekend. Zijn de artikelen beschadigd dan worden hiervoor reparatie of vervangingskosten in rekening gebracht.

4.3 Huurt u een partytent met overige artikelen dan is de borg €100,-

4.4 De betaling dient contant te worden voldaan bij afhalen of bezorging. De betaling is het huur bedrag inclusief de borg.

4.5 Wilt u de betaling per bank/giro doen dan dient het volledige bedrag te zijn gestort voor aflever datum of bezorg datum.

4.6 Indien Huurder 2 dagen of korter voor de dag van ter beschikkingstellen van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huurprijs welke was overeengekomen.

 

Artikel 5. Schade

5.1 PSR Partyverhuur Service Ridderkerk is in geen enkel geval aansprakelijk voorschade aan derde, (roerende en/of onroerende) goederen, dieren, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout aan de gehuurde goederen.

5.2 Ook is de verhuurder niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen of dieren met alle gevolgen van dien.

5.3 De huurder is te allen tijden verantwoordelijk bij schade aan de tenten en/of overige artikelen ook als de partytent door verhuurder is opgebouwd.

5.4 Als de huurder tijdens de opbouw van een partytent of ingebruikname van een verhuur artikel een schade constateert dient dit per direct aan PSR Partyverhuur Service Ridderkerk telefonisch te worden door gegeven zo niet dan wordt de schade op de huurder verhaald.

5.5 De huurder dient te allen tijden de verhuurder op de hoogte te stellen van eventuele leidingen, kabels, rioleringen in of boven de grond. De verhuurder is geen enkel geval aansprakelijk voor enige vorm van schade dan ook.

5.6 De huurder is zelf aansprakelijk voor eventuele vergunningen/ontheffingen, de verhuurder is hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 6. Ingebruikname

6.1 In onze partytenten mogen geen hitte bronnen worden gezet. Onder hitte bronnen worden verstaan kooktoestellen, barbecue, vuur korven, fakkels en dergelijke.

6.2 Het gebruik van al onze artikelen is geheel op eigen risico. Bij letsel of schade is PSR Partyverhuur Service Ridderkerk niet aansprakelijk.

6.3 Huurder dient de partytent op een zoveel mogelijke vlakke ondergrond te plaatsen. De partytent dient op alle 4 de hoeken met de bijgeleverde scheerlijnen vast gezet te worden.

6.4 Bij harde wind raden wij aan om 1 of 2 stormbanden te gebruiken.

6.5 Het gebruik van crêpepapier is ten strengste verboden om brandveiligheidsredenen. En het geeft een kleurstof af aan de partytent en laat onverwijderbare vlekken achter.

6.6 Staande heathers dienen te allen tijden in het midden van de partytent te worden   geplaatst, dit ook om brand en/of andere schade te voorkomen.

 

Artikel 7. Verzekeringen

7.1 De tenten en overige artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd. Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen. Bij onduidelijkheid dient huurder hieromtrent contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij.

 

Artikel 8. Huurprijs

8.1 Alle door verhuur gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, excl.verzekeringen en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd artikel en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, stormachtig weer, vorst (transport) vertraging. Bij een windkracht 4 of hoger kunnen wij geen partytent opbouwen.

9.2 De verhuurder heeft het recht om ten alle tijden de overeenkomst met huurder te ontbinden.

 

Artikel 10 Geschillen beslechting en rechts keuze.

10.1 Alle met PSR Partyverhuur Service Ridderkerk gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen verhuurder en huurder worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren